Veel werknemers vertonen ongezond gedrag, zoals roken, overmatig alcoholgebruik en weinig bewegen. Dit gedrag schaadt hun vitaliteit en bepaalt direct en indirect hun prestaties op de werkvloer. Een slechte mentale en fysieke gezondheid hangt bijvoorbeeld relatief sterk samen met een laag werkvermogen en een hoog verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is dus zowel in het belang van de werknemer als werkgever om dit te veranderen! Een slimme organisatie gaat daarom – al dan niet aan de hand van de groepsresultaten van het PMO – aan de slag met vitaliteitsbevordering van medewerkers.

Lees meer op onze website.