In de nieuwe Arbowet heeft de Preventiemedewerker een stevigere rol bij de zorg voor gezond en veilig werk voor alle medewerkers. De Preventiemedewerker wordt betrokken bij het opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en hij voert een aantal taken uit op het terrein van het verbeteren van arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag de werkgever ook zelf de rol van Preventiemedewerker vervullen.

In de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet wordt bepaald dat de Preventiemedewerker voortaan nauw moet samenwerken met de arbodienst en de bedrijfsarts. Voor bedrijven en instellingen met een OR of Pvt geldt bovendien dat de OR of Pvt instemming moet verlenen met de persoon en de concrete invulling van de taken en de rol van de Preventiemedewerker. De wetgever verwacht dat de werkgever er voor zorgt dat de Preventiemedewerker over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.

Met onze ééndaagse training Preventiemedewerker werken we aan de kennis en vaardigheden van uw Preventiemedewerker, zodat deze rol goed kan worden ingevuld. Lees hier meer over de training.