Deze maand stond de jaarlijkse audit voor ISO 9001 en het certificaat arbodiensten bij BlijWerkt weer op de agenda. BlijWerkt heeft de audit glansrijk doorstaan. De auditoren waren onder de indruk van de borging van privacy binnen BlijWerkt. Met name de wijze waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geïmplementeerd, dient volgens de auditoren als voorbeeld voor andere arbodienstverleners. Daarnaast zijn dit jaar de jarenlange inspanningen van BlijWerkt beloond met het MVO certificaat prestatieladder niveau 3. BlijWerkt moedigt andere bedrijven aan om MVO onderdeel te maken van de algehele bedrijfsvoering.

MVO onderdeel van bedrijfscultuur
Ruud Pels, algemeen directeur van BlijWerkt, is trots op dit resultaat: “Het is niet vanzelfsprekend dat een arbodienstverlener MVO gecertificeerd is. Binnen BlijWerkt staat dit punt hoog op de agenda. Bij iedere bedrijfsbeslissing op directieniveau wordt getoetst op de sociale, ecologische en economische aspecten van MVO. Daarom is MVO integraal opgenomen in de bedrijfscultuur en wordt actief uitgedragen door al onze medewerkers. Dit MVO certificaat is de kers op de taart.”

De MVO Prestatieladder wordt sinds 2010 in Nederland toegepast en is vanaf 2015 ook internationaal erkend. Aan de MVO Prestatieladder liggen 33 indicatoren ten grondslag die iets zeggen over in welke mate je als onderneming maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen bent.

Maatschappelijk betrokken
Binnen BlijWerkt spelen voornamelijk de sociale aspecten binnen en buiten het bedrijf een grote rol in het MVO beleid. BlijWerkt neemt haar verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk probleem rondom het oplopend bedrijfsartsentekort. BlijWerkt speelt hierop in door 14 basisartsen op te leiden tot bedrijfsarts. Sinds 2017 is BlijWerkt zakenvriend van KWF Kankerbestrijding. Vanuit deze samenwerking wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van kanker en een betere kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Wij hopen hiermee klanten, medewerkers en andere organisaties te inspireren. BlijWerkt neemt hier als de energieke en daadkrachtige arbodienstverlener graag het voortouw in.