BlijWerkt heeft voor haar gehele organisatie de ISO 27001 certificering behaald. Eén onderdeel van BlijWerkt beschikte al sinds 2015 over dit certificaat. De auditor van certificatie-instelling DNV GL was onder de indruk van de awareness en de borging van informatiebeveiliging. Ook vond hij de wijze waarop informatiebeveiliging als vast onderdeel wordt meegenomen bij projecten binnen BlijWerkt indrukwekkend.
Ruud Pels, algemeen directeur: “We zijn er trots op dat we zo glansrijk geslaagd zijn voor deze audit. Het behalen van het 27001 certificaat heeft grote meerwaarde, omdat we hiermee aantonen dat we onze informatiebeveiliging op orde hebben. BlijWerkt kent de risico’s en heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen.”

Informatiebeveiliging “top of mind”
“Wij hebben binnen onze organisatie te maken met standaard, met gevoelige en met kritieke informatie. Het is essentieel dat deze informatie niet ‘op straat komt te liggen’. Jezelf bewust zijn van de soort informatie waarmee je werkt, wat de risico’s zijn binnen je werk, welke informatie je mag delen en met wie en waar je deze informatie bewaart (zowel fysiek als digitaal) is een dagelijks terugkerend issue binnen onze bedrijfscultuur”, aldus Janina de Vos, functionaris Gegevensbescherming & Kwaliteitsmanager bij BlijWerkt.

Overige certificeringen
Eerder dit jaar zijn de jarenlange inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen BlijWerkt beloond met het MVO certificaat prestatieladder niveau 3. BlijWerkt is de enige arbodienst die over dit certificaat beschikt.
Iedere belangrijke bedrijfsbeslissing wordt getoetst op de sociale, ecologische en economische aspecten van MVO. Daarnaast beschikt BlijWerkt over het ISO 9001:2015 certificaat en is zij gecertificeerd als arbodienst.