Arbodienst voor grote organisaties

Wat wilt u van een arbodienst? Een grote organisatie of grote kennis en veel energie? Wie energie kiest, kiest BlijWerkt. Wij hebben veel ervaring met grote organisaties en bieden u alle diensten die u nodig heeft om uw medewerkers duurzaam, gezond en veilig aan het werk te houden. Maar we zijn ook klein genoeg voor persoonlijk contact, korte lijnen en snelle communicatie. We sparren graag met u hoe u als grote organisatie een sterk beleid kunt voeren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We gaan trouwens ook enthousiast aan de slag met re-integratie, verzuim verlagen en arbeidsomstandigheden verbeteren. Van BlijWerkt als uw arbodienst heeft u dus meer plezier.

Contact

Onze speerpuntbranches

Duurzame inzetbaarheid

Vitale medewerkers met hart voor de zaak zijn de motor van een vitale organisatie. De crux zit ‘m in het vitaal houden van die werknemers. Goede arbeidsomstandigheden alleen zijn daarvoor niet voldoende. Om verzuim te voorkomen en andere risico’s te vermijden, heeft elke organisatie een sterk beleid nodig op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Wij helpen daar graag bij.

Meer

Verzuim verlagen loont

Of het nou een zaak is van kostenbesparing of krapte op de arbeidsmarkt, wie meer moet doen met minder mensen kan geen ziekteverzuim of uitval gebruiken. En ook bij organisaties in de groei is het alle hens aan dek. Kortom, het is verstandig om uw zieke werknemers aan het werk te krijgen en gezonde aan het werk te houden. En daarbij komt een energieke arbodienst als BlijWerkt goed van pas! Lees hier wat we voor u kunnen doen.

Meer

Arbeidsomstandigheden verbeteren

Een organisatie die zorgt voor goede arbeidsomstandigheden, draagt eraan bij dat medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk zijn. Zo voorkomt u bovendien kostbaar verzuim. Dubbele winst dus. Wilt u werken aan beter en veiliger werken? Of kan de motivatie van uw medewerkers wel een boost gebruiken? BlijWerkt houdt mensen met diverse diensten blij aan het werk.

Meer

Gezondheid en werkplezier

Blije werknemers zijn minder vaak ziek. En ze werken nog harder ook. Het loont dus om als werkgever te investeren in de tevredenheid van uw mensen, zeker als u dat op grote schaal doet. Een half procent minder ziekteverzuim tikt bij een organisatie met 10.000 mensen nou eenmaal harder aan dan bij een klein bedrijf. BlijWerkt weet als arbodienst grootbedrijf die duurzame inzetbaarheid te realiseren. Wilt u weten waarmee we u een plezier kunnen doen? We vertellen het u graag!

Meer

Blije werknemers zijn meer betrokken bij het werk.

 


Belangrijk:
basiscontract en nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Ieder nieuw Arbo contract moet vanaf dat moment direct aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen. Voor lopende contracten geldt een overgangsperiode van een jaar.

De belangrijke wijzigingen zijn:

  • Verplicht “basiscontract” arbodienstverlening met afspraken over ziekteverzuimbegeleiding, RI&E, PAGO en – in specifieke gevallen -aanstellingskeuringen;
  • Open (anoniem) spreekuur bedrijfsarts;
  • Vrije toegang bedrijfsarts tot de werkplek;
  • Recht op een second opinion bedrijfsarts voor de werknemer;
  • Verplicht advies van de bedrijfsarts over het algemene arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Verplichte samenwerking tussen preventiemedewerker en arbodienst;
  • Verplicht overleg arbodienst/bedrijfsarts met OR/Pvt of betrokken werknemers;
  • Garanties van werkgever dat bedrijfsarts en arbodienst hun werk op professionele wijze kunnen uitoefenen (voldoende tijd en toegang tot relevante informatie);
  • Toelichting op de klachtenprocedure;
  • Meldingsplicht beroepsziekten door de bedrijfsarts.