Beeldschermwerk

Computers zijn handig, maar ook een gezondheidsrisico. Langdurig werken achter een beeldscherm kan bijvoorbeeld gezondheidsklachten aan armen, nek en schouders opleveren. Ook oogklachten komen vaak voor. Bovendien zitten de meeste mensen bij beeldschermwerk, wat weer kans op andere gezondheidsproblemen met zich mee brengt. Intensief werken met een beeldscherm kan leiden tot stressklachten.

Het gevaar van beeldschermwerk

Beeldschermwerk kan op diverse manieren leiden tot gezondheidsklachten:

 • Beeldschermwerk wordt meestal zittend uitgevoerd (statische belasting).
 • De bewegingen met hoofd, armen en handen zijn minimaal (statische belasting).
 • Bij een werkhouding waarbij de vingers boven de polsen uitkomen is (vanwege de dynamiek van de vingers) irritatie mogelijk van de peesscheden in het polsgewricht (carpaal tunnel syndroom).
 • Muisgebruik is meer risicovol dan gebruik van het toetsenbord en de effecten op de onderarm en hand zijn duidelijker dan die op nek en schouders.
 • De gebruikte software kan van invloed zijn op het ontwikkelen van klachten, bijvoorbeeld doordat deze precies of veelvuldig positioneren van de muis vergt of doordat mogelijkheden voor sneltoetsen ontbreken.

Voor het ontstaan van oogklachten zijn de volgende factoren van belang:

 • Mensen blijken bij intensief beeldschermwerk nauwelijks te knipperen, waardoor de oogbol te droog wordt en oogvermoeidheid kan optreden. Vooral wanneer de relatieve luchtvochtigheid laag is.
 • Bepalend is ook de beeldschermindeling, de grootte (leesbaarheid) van de symbolen en het gebruik van kleur in de informatie.
 • De omgeving is daarnaast ook van belang bij beeldschermwerk. Zo kunnen spiegelende of te kleine beeldschermen leiden tot gezondheidsklachten.

De duur van computergebruik is van invloed op het risico.

Werkplekonderzoek geeft inzicht

Zijn er gezondheidsklachten door (vermoedelijk) beeldschermwerk? Voorkom erger, bestel direct een  werkplekonderzoek bij BlijWerkt. Wij komen dan als volgt in actie:

 • Kort interview met de leidinggevende.
 • Samen met de medewerker wordt gekeken naar de werkplek(ken) en te verrichten handelingen. Tijdens het werkplekonderzoek worden belastende factoren geïnventariseerd t.a.v. de werkplekinrichting,  de werkorganisatie, de hulpmiddelen en/of de werkwijze. Ook gaan we op de privésituatie in.
 • Tijdens de inventarisatie krijgt de medewerker advies hoe hij/zij bepaalde belastende factoren zelf positief kan beïnvloeden.
 • Zo mogelijk wordt na afloop een korte mondelinge terugkoppeling gegeven aan de leidinggevende of medewerker Personeelszaken.
 • De resultaten van het werkplekonderzoek worden verwerkt in een rapportage.
 • De rapportage geeft inzicht in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de klachten van de desbetreffende medewerker. Daarnaast wordt advies gegeven hoe deze factoren beïnvloed kunnen worden.
 • De rapportage wordt telefonisch besproken en zo nodig aangepast.

Voorkom problemen met voorlichting en training

Om gezondheidsklachten door beeldschermwerk te voorkomen, is goede voorlichting aan medewerkers belangrijk. Niet alleen bij indiensttreding, maar ook periodiek daarna om de kennis over beeldschermwerk paraat te houden. Wij kunnen dergelijk opleidingen geven. En een tip: leid één of meerdere medewerkers op als beeldschermwerkdeskundige. Dan kunnen zij collega’s voorlichten en instrueren over beeldschermwerk. Ook voor een dergelijke train-de-trainer opleiding zit u goed bij BlijWerkt.

Meer weten? Wij beantwoorden uw vragen graag!
Neem direct contact met ons op.