Fysieke belasting, 4 vormen

Met fysieke belasting wordt de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat bedoeld. Fysieke belasting kan voorkomen in verschillende vormen, afhankelijk van de werkzaamheden.

Staand werk

Werknemers die hun werkzaamheden voornamelijk staand verrichten en daarbij weinig lopen, bijvoorbeeld in een winkel of aan de lopende band, kunnen op den duur gezondheidsklachten krijgen.

Ongezonde werkhouding

Werknemers die vaak of lang achter elkaar in ongezonde werkhoudingen werken, hebben meer kans op (blijvende) klachten aan spieren, pezen, banden of gewrichten. Te denken valt aan beroepen als die van stratenmaker, stukadoor of installateur.

Fysieke belasting, 3 oplossingen

Fysieke belasting is niet te vermijden, maar fysieke problemen als gevolg van die belasting wel. BlijWerkt heeft de volgende oplossingen paraat:

Nadere inventarisatie fysieke belasting

Als uit de risico-inventarisatie en -evaluatie blijkt dat fysieke belasting een belangrijk risico is voor uw organisatie, moet er een nadere inventarisatie komen. Onze adviseurs voeren zo’n nader onderzoek graag voor u uit..

Voorlichting en training

Om gezondheidsklachten door fysieke belasting te voorkomen, is voorlichting essentieel. En het regelmatig opfrissen van die kennis is zo mogelijk nog belangrijker. Wij verzorgen deze trainingen graag voor u. Maar nog beter is het om één of meerdere medewerkers als ergocoach op te leiden. Zij kunnen dan zelf collega’s voorlichten en instrueren over fysieke belasting. Ook deze opleiding bieden wij aan.

Werkplekonderzoek

Zijn er gezondheidsklachten waarvan de oorzaak in de fysieke belasting zou kunnen liggen, dan is een tijdig werkplekonderzoek de manier om uitval te voorkomen. Onze deskundige onderzoeker bekijkt werkelijk elke mogelijke oorzaak, geeft de medewerker direct advies hoe hij/zij bepaalde belastende factoren zelf positief kan beïnvloeden en maakt een heldere rapportage. Die geeft inzicht in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de klachten en biedt oplossingen.

Wilt u van lichamelijke belasting geen gezondheidsrisico maken?
Bel of mail ons dan vandaag nog!