Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Hoe staat het met de gezondheid van uw werknemers? Welke risico’s zijn er en wat kunt u doen om gezondheid te bevorderen en verzuim te voorkomen? BlijWerkt brengt de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheid van medewerkers in kaart via een grondig Preventief Medisch Onderzoek (PMO) op maat. Het PMO laat risico’s en oplossingen zien voor het voorkomen van verzuim en het bevorderen van de algemene gezondheid. Van uw mensen en dus van uw bedrijf.

Meer dan PAGO

Uw medewerkers hebben recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, kortweg PAGO. Maar van een PMO van BlijWerkt wordt u echt beter. Wij gaan voor:

  • Preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen bij zowel individuele als groepen werknemers;
  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van de individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk;
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid (vitaliseren) van de individuele werknemer.

Het doel van het PMO is het preventief inventariseren van en inzage geven in de aanwezige gezondheidsrisico’s, hart- en vaataandoeningen en persoonlijke advisering op het vlak van leefstijl, voeding, bewegingsactiviteiten, (mentale) fitheid en gezondheid. De inhoud van het PMO wordt afgestemd op uw wensen en de doelgroep. Ook aandachtspunten uit de RI&E kunnen erin worden verwerkt.

Zo werkt het PMO van BlijWerkt

Het PMO begint bij maatwerk vragenlijstonderzoek op basis van modulaire vragenlijstschalen, die op basis van functie en werkzaamheden kunnen worden aangepast. Ook de Work Ability Index (WAI) kunnen we opnemen in de vragenlijst. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller voor inzetbaarheid nu en in de toekomst.

Daarnaast doen we een fysiek onderzoek, gericht op de specifieke risico’s voor uw medewerker (denk aan visus- en gehoortest, ECG, stresstest, longfunctie en conditietest). Uiteraard kijken we ook naar de algemene gezondheid (denk aan lengte en gewicht, vetpercentage, bloeddruk en hartslag, cholesterol en glucose).

Resultaten koppelen we terug naar de medewerker en op groepsniveau naar de organisatie.

Wat levert het op?

Via de groepsrapportage ontstaat een beeld van factoren in organisatie, management of werkomstandigheden die de inzetbaarheid van het personeel belemmeren of bevorderen. Voor veel organisaties dient het PMO dan ook als startpunt voor het inzetbaarheidsbeleid en voor gerichte acties.

De rapportage kan worden ingezet om:

  • Werk en gezondheidsbeleving van de medewerkers inzichtelijk te maken;
  • Vervolginterventies op te stellen;
  • Het gezondheidsbeleid en/of arbobeleid bij te stellen;
  • Te overleggen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Voorkom verrassingen en verzuim.
Kies voor BlijWerkt.