Beeldschermwerk kan op verschillende manieren zorgen voor gezondheidsklachten:

  • Het werk wordt doorgaans zittend uitgevoerd (statische belasting).
  • De beweging met hoofd, armen en handen zijn minimaal (statische belasting).
  • Bij een werkhouding waarbij de vingers hoger zijn dan de polsen is  irritatie mogelijk van de peesscheden in het polsgewricht (carpaal tunnel syndroom).
  • Muisgebruik geeft meer risico dan gebruik van het toetsenbord, de effecten op de onderarm en hand zijn duidelijker dan die op nek en schouders.
  • De gebruikte software kan van invloed zijn op het ontstaan van klachten, bijvoorbeeld omdat precies of veelvuldig positioneren van de muis nodig is of mogelijkheden voor sneltoetsen ontbreken.

Bij het ontstaan van oogklachten spelen de volgende factoren:

  • Mensen knipperen bij intensief beeldschermwerk nauwelijks. Daardoor wordt de oogbol te droog en kan oogvermoeidheid kan optreden. Zeker wanneer de relatieve luchtvochtigheid laag is.
  • Ook belangrijk: de beeldschermindeling, de grootte (leesbaarheid) van de symbolen en het gebruik van kleur in de informatie.
  • De omgeving speelt ook mee bij beeldschermwerk. Spiegelende of te kleine beeldschermen kunnen leiden klachten.

De duur van computergebruik heeft effect op het risico.

Voorkom problemen met voorlichting en training

Om gezondheidsklachten door beeldschermwerk te voorkomen, is goede voorlichting aan werknemers belangrijk. Niet alleen bij het in dienst treden, maar ook regelmatig daarna om de kennis bij te houden. BlijWerkt geeft dit soort opleidingen. Beter nog: één of meer mensen opleiden tot beeldschermwerkdeskundige voor voorlichting en instructie op de vloer.  Ook voor deze opleiding zit u goed bij BlijWerkt.

Meer weten over beeldschermwerk? Neem direct contact met ons op.

Contact opnemen