MRSA dienstverlening
voor V&V studenten

Een stage in (een zorginstelling in) het buitenland is voor veel V&V studenten aantrekkelijk. Maar een besmetting met MRSA is een risico. Voor de student zelf en voor patiënten. Een verplegende/verzorgende kan immers (ongemerkt) cliënten besmetten. Vooral patiënten met een verminderde weerstand lopen risico als zij besmet worden.

Nederland voert ten aanzien van MRSA een ‘search and destroy’ beleid. Dit betekent dat het verspreiden van MRSA in de zorg door goede opsporing voorkomen en bestreden moet worden. Voor studenten die na terugkomst in Nederland in de zorg gaan werken, is MRSA screening en zonodig het afnemen van kweken een dringend advies. De meeste Nederlandse zorginstellingen hebben een MRSA protocol waar uw studenten tijdens hun stage gebruik van kunnen maken.

MRSA-risico voor studenten in de zorg

Dit zijn de belangrijkste risico’s voor MRSA:

  • contact met een MRSA-besmette patiënt;
  • werk of regelmatig verblijf in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis;
  • recente opname in een buitenlands ziekenhuis;
  • recente behandeling in het buitenland;
  • werken of wonen op een bedrijf voor intensieve veehouderij (kalveren, vleeskuikens of varkens);
  • een MRSA besmetting in het verleden.

Als een student of medewerker besmet is met MRSA, kan deze anderen besmetten. Ook als hij of zij zelf niet ziek is. Blijf dus alert en meld risicofactoren snel.

PrikPunt meldlijn MRSA

Hiervoor bieden wij de dienstverlening van de PrikPunt meldlijn. De verpleegkundige die u aan de lijn krijgt, neemt de situatie door en bepaalt of het nodig is om (screenings)kweken af te nemen. Dit gebeurt aan de hand van officiële richtlijnen van de Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP). De verpleegkundige kan altijd direct een arts-microbioloog raadplegen. De verpleegkundige van PrikPunt legt uit wat er verder moet gebeuren en geeft een advies of de student of medewerker aan het werk kan blijven. Bij een advies voor werkverbod wordt de werkgever en/of de bedrijfsarts van de werkgever ingeschakeld.

Via StudentZorg en PrikPunt, onderdelen van Vaccinatiezorg, bieden wij dienstverlening op het gebied van :