Risico-Inventarisatie
en -Evaluatie

Als onderwijsinstelling zorgt u natuurlijk voor goede arbeidsomstandigheden voor uw onderwijzend en ondersteunend personeel. En als goed werkgever weet u dat een onderwijs RI&E of Risico-Inventarisatie en -Evaluatie daarbij noodzakelijk is. Zo brengt u de arborisico’s in kaart en werkt u planmatig aan de verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers.

Zo zorgen we voor uw getoetste RI&E:

  • Gesprek met de arboverantwoordelijke persoon of personen binnen de organisatie;
  • Gesprek met medewerkersvertegenwoordiging;
  • Medewerkers-enquête en of gesprekken met medewerkers;
  • Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties;
  • Rapportage: De knelpunten worden in matrix-vorm gerapporteerd. Per knelpunt wordt een risico-klasse en een aanbeveling gegeven. Wanneer de kolommen daarachter worden aangevuld (te nemen maatregel, verantwoordelijke, uitvoeringsdatum en datum daadwerkelijk gereed) ontstaat een plan van aanpak. De rapportage wordt daarom naast pdf ook als Word-bestand aangeboden.
  • Beoordeling van het door u opgestelde plan van aanpak.

Toetsing en tools op maat

Wilt u meer doen? Wij ontwikkelen voor uw organisatie een digitaal instrument op maat, waarbij we de inhoud afstemmen op de thema’s die in uw organisatie spelen, of u nu actief bent in de zorg, het onderwijs, de retail of behoort tot de overheid. Onze gecertificeerde kerndeskundigen toetsen uw onderwijs RI&E graag en goed op betrouwbaarheid en volledigheid: de RI&E-toets. Onze toets bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Doornemen van de opgestelde onderwijs RI&E inclusief plan van aanpak;
  • Gesprek met de uitvoerder;
  • Toetsende rondgang op locatie;
  • Toetsingsrapport.

Neem geen risico met uw Risicoinventarisatie en -evaluatie.
Neem vandaag nog contact op met de deskundigen van BlijWerkt voor een aanpak op maat.
Contact