Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Docenten, ondersteunend personeel en management in het onderwijs zetten zich met veel toewijding in voor ‘onze toekomst’. Maar hoe zit het met hun eigen toekomst? De focus op goede schoolresultaten legt steeds meer druk op management en docenten. En sociale en fysieke veiligheid zijn steeds vaker in het geding. Het voorkomen van uitval van docenten staat in het onderwijs dan ook hoog op de agenda. Alleen goede arbeidsomstandigheden zijn daarvoor niet genoeg, om verzuim te voorkomen heeft u meer nodig. Zoals sterk beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid in het onderwijs. En dat maakt u met BlijWerkt.

Contact

Uw inzetbaarheidsbeleid, onze zaak

BljWerkt helpt ook in het onderwijs bij duurzame inzetbaarheid met:

  • Begeleiding bij het ontwikkelen en invoeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid
  • Deskundige ondersteuning bij het verlagen van het verzuim in uw organisatie
  • Onderzoek en advies om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • Het bevorderen van gezondheid en werkplezier in uw organisatie

We zorgen voor samenhang in de dienstverlening, door integraal afspraken te maken over de verschillende focusgebieden.

Tools: bedrijfsscan en portaal op maat

De Bedrijfsscan geeft organisaties inzicht in de mate waarin hun organisatie is ingericht om duurzame inzetbaarheid effectief te kunnen bevorderen. De scan brengt de hiaten in beeld en geeft daarmee direct zicht op de manier waarop uw organisatie duurzame inzetbaarheid kan verbeteren. Ook handig van BlijWerkt: een duurzaam inzetbaarheidsportaal op maat voor uw organisatie. Het is een persoonlijk portaal, met daarin een dashboard om de persoonlijke resultaten van een scan te bekijken, de voortgang te monitoren en resultaten te zien. Met het portaal krijg u de noodzakelijke instrumenten en hulpmiddelen in handen om het proces te begeleiden, en te borgen dat de juiste stappen worden gezet richting een gezond bedrijf.

Wilt u eens vrijblijvend overleggen over de manier waarop BlijWerkt kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid in het onderwijs? Wij helpen u graag!

Contact