PMO, een gezond idee

Wat kunt u doen om de gezondheid van onderwijspersoneel te verbeteren en verzuim te voorkomen? Hoe staat die gezondheid er eigenlijk voor? BlijWerkt brengt dat en meer in kaart via een maatwerk Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Dat biedt zicht op de risico’s op verzuim, maar ook oplossingen om verzuim te voorkomen en de algemene gezondheid te bevorderen.

Voorkomen is beter dan genezen

Uw mensen hebben recht op een PAGO, een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Wilt u een grondige aanpak van gezondheid? Kies dan voor een PMO van BlijWerkt. Ideaal voor:

  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuen en groepen onderwijspersoneel in relatie tot het werk;
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid (vitaliseren) van de individuele docent of onderwijsmedewerker;
  • Preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen bij zowel individuele als groepen medewerkers in het onderwijs;

Het PMO is een geweldig middel voor het preventief inventariseren van en inzage geven in de aanwezige gezondheidsrisico’s, hart- en vaataandoeningen. Maar ook een ideale basis voor persoonlijke advisering op het vlak van leefstijl, voeding, bewegingsactiviteiten, (mentale) fitheid en gezondheid. De inhoud van het PMO is afgestemd op uw wensen, doelgroep en RI&E.

Het nut van een PMO

De groepsrapportage geeft een beeld van factoren in organisatie, management of werkomstandigheden die de inzetbaarheid van het personeel belemmeren of bevorderen. Voor veel (onderwijs-)organisaties is het PMO dan ook het startpunt voor inzetbaarheidsbeleid en voor verbeteringen op dat gebied.

De rapportage kan worden ingezet om:

  • Werk en gezondheidsbeleving van de medewerkers inzichtelijk te maken;
  • Vervolginterventies op te stellen;
  • Het gezondheidsbeleid en/of arbobeleid bij te stellen;
  • Te overleggen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Een PMO van BlijWerkt houdt uw mensen en uw organisatie gezond.
Meer weten? Bel 088 19 99 10 of mail naar info@blijwerkt.nl