Ziekteverzuim verlagen in het onderwijs

Het onderwijs is nog altijd een sector met een hoog ziekteverzuim. In 2016 lag het ziekteverzuim gemiddeld op 4,9%. En dat kan, juist in het onderwijs, veel problemen veroorzaken. Het onderwijs voor de groep mag niet in gevaar komen, maar vervanging vinden is een lastige opgave. Juist in het onderwijs is het daarom van groot belang de focus te verleggen van een curatieve naar een preventieve benadering. BlijWerkt helpt ziekteverzuim verlagen in het onderwijs.

Met plezier voor de klas

BlijWerkt is ervan overtuigd dat mensen inzetbaar kunnen zijn en blijven als ze weerbaar en energiek zijn –  juist in het onderwijs. Dat betekent gezond leven, mentaal fit zijn, werken in een veilige omgeving en op je eigen manier. Zo geeft werk energie. En dat is de basis waarop we de inzetbaarheid van onderwijspersoneel verbeteren en ziekteverzuim verlagen in het onderwijs. Zo zorgen we dat mensen gemotiveerd langer kúnnen en wíllen werken.

Verzuim verlagen met BlijWerkt

Hoe meer medewerkers, hoe meer een gemiddelde verlaging van het ziekteverzuim u oplevert. Bovendien borgt u zo de continuïteit van uw organisatie en onderwijs beter en scheelt het het veel planningsproblemen. Ziekteverzuim verlagen in het onderwijs, en vooral snelle en gerichte actie bij verzuim, verdient zich daarom snel terug. En laat dat nou precies zijn waar wij bij BlijWerkt hoge cijfers voor halen. Ontdek wat we voor u kunnen doen.

Anders kijken naar ziekteverzuim

Verzuim heeft lang niet altijd alleen met ziekte te maken. Gedrag speelt vaak een minstens zo grote rol. Het voordeel: om gedrag te beïnvloeden, hoef je geen dokter te zijn. Goed advies en begeleiding van BlijWerkt helpt leidinggevenden bij het invullen van die rol. Zo kunnen zij zorgen voor bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers. Wij kijken als arbodienst onderwijs altijd of er andere, niet-medische oorzaken zijn. Is het werk binnen uw instelling bijvoorbeeld nog uitdagend genoeg? En hoe is de sfeer op de werkvloer eigenlijk?

Eigen ExpertiseCentrum

Dreigt er langdurig of complex verzuim, dan komt ons ExpertiseCentrum (XC) in actie. In het XC werken een bedrijfsarts, re-integratieCoach en arbeidsdeskundige samen. Zij begeleiden de werknemer weer richting werk – pragmatisch en gericht op de eigen verantwoordelijkheid. Als het medisch noodzakelijk is of als de wet- en regelgeving dit voorschrijft, volgt een fysiek consult bij de bedrijfsarts.

Zelf in actie tegen ziekteverzuim
in onderwijs

Wel ziekteverzuim, maar geen zin of budget voor het volledig uitbesteden van verzuimbegeleiding? Dan is het Eigen Regie Model iets voor u. Hierbij is de leidinggevende de spil in de verzuimbegeleiding van de medewerker. Daarbij staat terugkeer naar het werk centraal – belangrijk voor medewerker en onderwijsinstelling en bovendien wettelijk verplicht volgens de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Dat betekent niet dat uw leidinggevende er alleen voor staat. Zo kan de leidinggevende de medewerker laten oproepen door onze (bedrijfs)arts, bijvoorbeeld om te onderzoeken welke werkzaamheden de medewerker wel en niet aankan of om het herstel te monitoren. Uniek: tijdens het spreekuur staat de adviesvraag van de leidinggevende centraal. Zo wordt de arts het meest effectief benut. De VerzuimCoach ondersteunt de leidinggevende in alle te nemen stappen na de ziekmelding.

Wilt u ziekteverzuim verlagen in het onderwijs?
Ga werken met BlijWerkt.
Afspraak maken