De arbodienst voor de overheid

Wat heeft u als overheidsorganisatie liever van een arbodienst? Extra werk of extra energie? Wie energie kiest, kiest BlijWerkt. Wij zorgen namelijk dat zieke ambtenaren geen hoofdpijndossier worden. En dat u, uw team en de burgers zo min mogelijk lijden onder ziekteverzuim. We gaan trouwens ook enthousiast aan de slag met re-integratie, verzuim verlagen en arbeidsomstandigheden verbeteren. Van BlijWerkt als uw arbodienst heeft u als overheidsinstelling dus meer plezier.

Contact

Duurzame inzetbaarheid 

BljWerkt helpt ook de overheid bij duurzame inzetbaarheid met:

 • Begeleiding bij het ontwikkelen en invoeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid
 • Deskundige ondersteuning bij het verlagen van het verzuim in uw organisatie
 • Onderzoek en advies om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
 • Het bevorderen van gezondheid en werkplezier in uw organisatie

Lees hier meer over

Werk moet energie geven.

 


Wij zijn BlijWerkt

Werk moet energie geven. En BlijWerkt geeft dat zeker! Wij zijn een arbodienst die alle kennis en kunde in huis heeft, maar zorgen ook voor snelle communicatie en persoonlijk contact. We hebben plezier in het duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers. En bij verzuim komen we snel en goed in actie. We zijn actief voor het MKB, maar ook voor tientallen grotere bedrijven in heel Nederland. Binnenkort ook voor u?

Belangrijk: basiscontract en nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Ieder nieuw Arbo contract moet vanaf dat moment direct aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen. Voor lopende contracten geldt een overgangsperiode van een jaar. De belangrijke wijzigingen zijn:

 • Verplicht ‘basiscontract’ arbodienstverlening;
 • Open (anoniem) spreekuur bedrijfsarts;
 • Vrije toegang bedrijfsarts tot de werkplek;
 • Recht op een second opinion bedrijfsarts voor de werknemer;
 • Verplicht advies van de bedrijfsarts over het algemene arbeidsomstandighedenbeleid;
 • Verplichte samenwerking tussen preventiemedewerker en arbodienst;
 • Verplicht overleg arbodienst/bedrijfsarts met OR/Pvt of betrokken werknemers;
 • Garanties van werkgever dat bedrijfsarts en arbodienst hun werk op professionele wijze kunnen uitoefenen (voldoende tijd en toegang tot relevante informatie);
 • Toelichting op de klachtenprocedure;
 • Meldingsplicht beroepsziekten door de bedrijfsarts.