Verdiepende risico-inventarisatie-
en –evaluatie (RI&E)

Komt uit de RI&E kan naar voren dat er een verdiepende RI&E moet worden uitgevoerd? BlijWerkt kan de volgende verdiepingen voor overheden uitvoeren:

Blootstellingsonderzoek

Lawaai op de schietbaan van de politie, gevaarlijke stoffen bij KCA-depots, biologische agentia bij waterschappen of buitendienst van gemeenten… Uw mensen kunnen aan allerlei zaken worden blootgesteld die gezondheidsproblemen of hinder  veroorzaken. Onze arbeidshygiënisten helpen u de problemen in kaart te brengen. En dan is de oplossing dichtbij.

Afspraak maken

Machineveiligheid

De veiligheidskundigen  van BlijWerkt beoordelen de machineveiligheid en geven advies over verbeteringen. Zo houdt u uw machinepark op de gemeentewerf, bij de brandweer en in de sociale werkvoorziening veilig.

Meteen regelen

Arbeidsomstandigheden en bedrijfsinrichting

Bouw optimale arbeidsomstandigheden in in uw nieuwe of te verbouwen pand. Onze adviseurs begeleiden u van programma van eisen tot controle van bestek en bestektekeningen en tot de opleveringsinspectie. Van stadskantoor tot kazerne – veiligheid en gezondheid staan voorop.

Bespreek mogelijkheden