Beeldschermwerk

Computers zijn handig, maar ook een gezondheidsrisico. Langdurig werken achter een beeldscherm kan bijvoorbeeld gezondheidsklachten aan armen, nek en schouders opleveren. Ook oogklachten komen vaak voor. Het zitten bij beeldschermwerk geeft weer kans op andere gezondheidsproblemen bij uw ambtenaren.

Het gevaar van beeldschermwerk

Beeldschermwerk kan op diverse manieren leiden tot gezondheidsklachten:

  • Beeldschermwerk wordt meestal zittend uitgevoerd (statische belasting).
  • De bewegingen met hoofd, armen en handen zijn minimaal (statische belasting).
  • Bij een werkhouding waarbij de vingers boven de polsen uitkomen is (vanwege de dynamiek van de vingers) irritatie mogelijk van de peesscheden in het polsgewricht (carpaal tunnel syndroom).
  • Muisgebruik is meer risicovol dan gebruik van het toetsenbord en de effecten op de onderarm en hand zijn duidelijker dan die op nek en schouders.
  • De gebruikte software kan van invloed zijn op het ontwikkelen van klachten, bijvoorbeeld doordat deze precies of veelvuldig positioneren van de muis vergt of doordat mogelijkheden voor sneltoetsen ontbreken.

Voor het ontstaan van oogklachten zijn de volgende factoren van belang:

  • Mensen blijken bij intensief beeldschermwerk nauwelijks te knipperen, waardoor de oogbol te droog wordt en oogvermoeidheid kan optreden. Vooral wanneer de relatieve luchtvochtigheid laag is.
  • Bepalend is ook de beeldschermindeling, de grootte (leesbaarheid) van de symbolen en het gebruik van kleur in de informatie.
  • De omgeving is daarnaast ook van belang bij beeldschermwerk. Zo kunnen spiegelende of te kleine beeldschermen leiden tot gezondheidsklachten.

De duur van computergebruik is van invloed op het risico.

Voorkom problemen met voorlichting en training

Om gezondheidsklachten door beeldschermwerk te voorkomen, is goede voorlichting aan medewerkers belangrijk. Niet alleen bij indiensttreding, maar ook periodiek daarna om de kennis over beeldschermwerk paraat te houden. Wij kunnen dergelijk opleidingen geven. En een tip: leid één of meerdere medewerkers op als beeldschermwerkdeskundige. Dan kunnen zij collega’s voorlichten en instrueren over beeldschermwerk. Ook voor een dergelijke train-de-trainer opleiding zit u goed bij BlijWerkt.

Meer weten?
Neem direct contact met ons op.