Infectiepreventie overheid

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Dat vormt een arbeidsrisico voor de organisatie en de mensen die er werken, en komt als zodanig terug in uw Risico-inventarisatie en -evaluatie. BlijWerkt helpt bij infectiepreventie met dienstverlening op het gebied van :

 • Beroepsrisico vaccinatie
 • Tekenbeten

Risicogroepen/risicosectoren

 • mensen werkzaam in de (gezondheids)zorg;
 • mensen die veel in contact komen met dieren: dierenartsen, medewerkers van dierentuinen en laboratoriumwerkers;
 • mensen die veel in contact komen met natuur en (stilstaand, rottend) water: boswachters, veldwerkers, waterwerkers (waterschappen) en medewerkers van rioolzuiveringsinstallaties;
 • medewerkers van afval- en composteerbedrijven;
 • medewerkers van crèches en onderwijzend personeel;
 • monteurs, schoonmakers, onderhoudspersoneel;
 • personeel in veiligheid, openbare orde, hulpverlening (politie, ambulance, brandweer)
 • mensen met veel publiekscontacten;
 • wasserijmedewerkers;
 • medewerkers in de levensmiddelenindustrie;
 • mensen die naar veel plekken in de wereld reizen zoals ontwikkelingswerkers, uitgezonden militairen, vertegenwoordigers van multinationale ondernemingen en luchtvaartpersoneel.

Dienstverlening Meldpunt Tekenbeten

Een medewerker die een tekenbeet heeft opgelopen kan telefonisch contact opnemen met het Meldpunt Tekenbeten. De verpleegkundige neemt de situatie door met de medewerker, geeft advies en bepaalt of het nodig is om te starten met antibiotica. Dit gebeurt aan de hand van de officiële LCI-richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Er wordt altijd een arts microbioloog geraadpleegd en er kan worden doorverwezen naar een van de drie speciale Lyme-poliklinieken in Nederland. De verpleegkundige legt de medewerker uit wat er verder moet gebeuren.

De verpleegkundige van het meldpunt geeft over de volgende onderwerpen advies

 • Is het een tekenbeet?
 • Is de teek juist verwijderd?
 • Is er antibiotica nodig?
 • Zijn er gezondheidsklachten na een beet?

U kunt ook bij het Meldpunt Tekenbeten terecht voor het geven van een voorlichting in het kader van preventie en bewustwording.

24/7 bereikbaar

Het Meldpunt Tekenbeten is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via telefoonnummer 088 – 77 454 77 voor meldingen en met vragen die later bij de medewerker opkomen. Afhandeling van de melding over een tekenbeet gebeurt zoveel mogelijk tijdens kantooruren.