Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Goede arbeidsomstandigheden zijn essentieel voor werknemers, juist bij de overheid en semi-overheid. U wilt per slot van rekening het goede voorbeeld geven en afbreukrisico’s in uw proces zo veel mogelijk voorkomen. Met de Overheid Risico-Inventarisatie en -Evaluatie brengt u de arborisico’s in kaart en werkt u planmatig aan de verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw ambtenaren en semi-ambtenaren.

Toetsen van uw RI&E

Een gecertificeerde kerndeskundige moet de RI&E toetsen op betrouwbaarheid en volledigheid: de RI&E-toets.  Verzuimvitaal heeft de kerndeskundigen in huis om uw RI&E te toetsen. Een toets bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Doornemen van de opgestelde RI&E inclusief plan van aanpak;
  • Gesprek met de uitvoerder van de RI&E;
  • Toetsende rondgang op locatie;
  • Toetsingsrapport.

Ondersteuning in uitvoering

Wanneer uw organisatie geen tijd en/of kennis heeft om de RI&E uit te voeren, kunnen wij dit voor u verzorgen. Onze weg naar een getoetste Overheid Risico-Inventarisatie en -Evaluatie bestaat in grote lijnen uit de volgende stappen:

  • Gesprek met de arboverantwoordelijke persoon of personen binnen de organisatie;
  • Gesprek met medewerkersvertegenwoordiging;
  • Medewerkers-enquête en of gesprekken met medewerkers;
  • Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties;
  • Rapportage: De knelpunten worden in matrix-vorm gerapporteerd. Per knelpunt wordt een risico-klasse en een aanbeveling gegeven. Wanneer de kolommen daarachter worden aangevuld (te nemen maatregel, verantwoordelijke, uitvoeringsdatum en datum daadwerkelijk gereed) ontstaat een plan van aanpak.
  • Beoordeling van het door u opgestelde plan van aanpak.

Wat levert de RI&E op?

Met een RI&E worden arbeidsrisico’s op een gestructureerde wijze in kaart gebracht. Vervolgens kan planmatig aan verbetering van de arbeidsomstandigheden worden gewerkt. En dat is ook bij gemeenten, overheidsinstellingen en semi-overheid van groot nut.

Neem dus geen risico met uw Overheid Risicoinventarisatie en -evaluatie.
Bel BlijWerkt voor een aanpak op maat.