Duurzaam inzetbaar bij de overheid

De eisen aan de overheidsorganisatie en de werknemers bij de overheid zijn sterk aan het veranderen. Leidinggevenden moeten nog meer uit hun mensen halen, met minder budget. Aan de andere kant is de burger steeds meer uitgesproken en neemt agressie en geweld richting werknemers van openbare diensten toe. Dit leidt tot een verhoging van de ervaren werkdruk. Hoe houdt u medewerkers toch duurzaam inzetbaar? Alleen goede arbeidsomstandigheden zijn daarvoor niet genoeg. Om verzuim te voorkomen heeft u meer  nodig. Zoals sterk beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. En dat maakt u met BlijWerkt. Contact

Samen duurzaam inzetbaar

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. U bevordert goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden en gezondheid. Met loopbaan- en ontwikkelingsbeleid, stimulerend leiderschap en een cultuur van optimale en blijvende inzetbaarheid. Zo houdt u de dienstverlening optimaal, creëert u meer ruimte voor innovatie en een efficiënter lopend proces.

Verstandige ambtenaren nemen hun verantwoordelijkheid in het bijhouden van hun vakkennis en vaardigheden, hun gezondheid en energie en hun motivatie en betrokkenheid. Voor hun inzetbaarheid dus. Want dat biedt meer kansen op de arbeidsmarkt, meer inkomenszekerheid, meer levensgeluk en minder zorgen thuis!

Uw inzetbaarheidsbeleid, onze zaak

BljWerkt helpt ook de overheid bij duurzame inzetbaarheid met:

  • Begeleiding bij het ontwikkelen en invoeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid
  • Deskundige ondersteuning bij het verlagen van het verzuim in uw organisatie
  • Onderzoek en advies om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • Het bevorderen van gezondheid en werkplezier in uw organisatie

We zorgen voor samenhang in de dienstverlening, door integraal afspraken te maken over de verschillende domeinen

Tools: Bedrijfsscan en portaal op maat

De Bedrijfsscan geeft organisaties inzicht in de mate waarin hun organisatie is ingericht om duurzame inzetbaarheid effectief te kunnen bevorderen. De scan brengt de hiaten in beeld en geeft daarmee direct zicht op de manier waarop uw organisatie duurzame inzetbaarheid kan verbeteren. Ook handig van BlijWerkt: een duurzaam inzetbaarheidsportaal op maat voor uw organisatie. Het is een persoonlijk portaal, met daarin een dashboard om de persoonlijke resultaten van een scan te bekijken, de voortgang te monitoren en resultaten te zien. Met het portaal krijg u de noodzakelijke instrumenten en hulpmiddelen in handen om het proces te begeleiden, en te borgen dat de juiste stappen worden gezet richting een gezond bedrijf.

Wilt u eens vrijblijvend overleggen over de manier waarop BlijWerkt kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw ambtenaren? Wij helpen u graag!
Contact