Vinger aan de pols met PMO

Wat kunt u doen om de gezondheid van uw ambtenaren te bevorderen en verzuim te voorkomen? Hoe staat die gezondheid er eigenlijk voor? BlijWerkt brengt de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheid van mensen in kaart via een gericht Preventief Medisch Onderzoek (PMO) op maat. Het PMO laat risico’s op verzuim zien, maar ook oplossingen ter voorkoming van verzuim en voor het bevorderen van de algemene gezondheid.

Meer dan PAGO

Uw ambtenaren hebben recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, de PAGO. Maar van een PMO van BlijWerkt wordt u echt beter. Wij leveren informatie en tools voor:

  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van de individuele en groepen ambtenaren in relatie tot het werk;
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid (vitaliseren) van de individuele ambtenaar.
  • Preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen bij zowel individuele als groepen ambtenaren;

Het doel van het PMO is het preventief inventariseren van en inzage geven in de aanwezige gezondheidsrisico’s, hart- en vaataandoeningen en persoonlijke advisering op het vlak van leefstijl, voeding, bewegingsactiviteiten, (mentale) fitheid en gezondheid. De inhoud van het PMO wordt afgestemd op uw wensen en de doelgroep. Ook aandachtspunten uit de RI&E kunnen erin worden verwerkt.

Preventief Medisch Onderzoek van BlijWerkt

Het PMO begint bij maatwerk vragenlijstonderzoek op basis van modulaire vragenlijstschalen, die op basis van functie en werkzaamheden kunnen worden aangepast. Ook de Work Ability Index (WAI) kan terugkomen in de vragenlijst. De uitkomst ervan voorspelt huidige en toekomstige inzetbaarheid.

Daarnaast doen we een fysiek onderzoek, gericht op de specifieke risico’s voor uw ambtenaren (denk aan visus- en gehoortest, ECG, stresstest, longfunctie en conditietest). Uiteraard kijken we ook naar de algemene gezondheid (bijvoorbeeld lengte/gewicht, vetpercentage, cholesterol en glucose, bloeddruk en hartslag).

Resultaten koppelen we terug naar de ambtenaar in kwestie en op groepsniveau naar u.

Gezondheidsbus op locatie

BlijWerkt kan het PMO vanuit een gezondheidsbus op uw locatie uitvoeren. Dit mobiele test- en meetlaboratorium heeft een groot aantal test- en meetapparatuur aan boord. Dat scheelt reistijd voor uw mensen. De bus laat bovendien letterlijk zien dat u  gezondheid serieus neemt.

Wat levert het op?

De groepsrapportage geeft een beeld van factoren in organisatie, management of werkomstandigheden die de inzetbaarheid van het personeel belemmeren of bevorderen. Voor veel (overheids-)organisaties dient het PMO dan ook als startpunt voor het inzetbaarheidsbeleid en voor gerichte acties om dat te verbeteren.

De rapportage kan worden ingezet om:

  • Werk en gezondheidsbeleving van de medewerkers inzichtelijk te maken;
  • Vervolginterventies op te stellen;
  • Het gezondheidsbeleid en/of arbobeleid bij te stellen;
  • Te overleggen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

BlijWerkt voorkomt verrassingen en verzuim.
Wij vertellen u graag meer, bel 088 19 99 10 of mail naar info@www.blijwerkt.nl