Vitaliteit en gezondheid

Ook ambtenaren vertonen soms ongezond gedrag, zoals roken, alcoholgebruik en weinig bewegen. Dit gedrag schaadt hun vitaliteit en gezondheid en bepaalt daarmee direct en indirect hun prestaties op de werkvloer. Bovendien ligt uitval op de loer. Het is dus zowel in het belang van de ambtenaar als de overheid om hier iets aan te doen! BlijWerkt helpt u – al dan niet aan de hand van de groepsresultaten van het PMO – aan de slag te gaan met vitaliteitsbevordering van uw mensen.

Vitaliteit voor ambtenaren

BlijWerkt bevordert vitaliteit op drie manieren. Te beginnen met individuele begeleiding van gedragsverandering van uw mensen. Met het vitaal leiderschap programma richten we ons vervolgens op het managen van vitaliteit van leidinggevenden en hun teams. Ook workshops op maat zijn mogelijk en relevant voor dienstspecifieke aandachtsgebieden, zoals onregelmatige diensten.

Interesse in het bevorderen van vitaliteit binnen uw organisatie?
Bel ons voor een toelichting 088 19 99 100 of mail naar info@www.blijwerkt.nl