Fysieke belasting

Lichamelijke inspanning

Medewerkers in de retail kunnen te maken krijgen met lichamelijke inspanning. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Wie elke dag voorwerpen tilt of draagt in een warehouse of magazijn van een winkel, heeft een grote kans op (blijvende) rugklachten. Het duwen of trekken van voorwerpen, zoals bijvoorbeeld rolcontainers over een onregelmatig vloeroppervlak, vraagt veel energie en kan door fysieke overbelasting leiden tot met name schouderklachten.

Lichamelijke belasting
– zo houdt u het hanteerbaar

Lichamelijke belasting is niet te vermijden, maar lichamelijke problemen als gevolg ervan wél. BlijWerkt helpt u met bijvoorbeeld:

Nadere inventarisatie lichamelijke belasting

Als uit de risico-inventarisatie en -evaluatie blijkt dat fysieke belasting een belangrijk risico is voor uw organisatie, moet er een nadere inventarisatie komen. Onze adviseurs voeren die graag voor u uit..

Voorlichting en training

Om gezondheidsklachten door fysieke belasting te voorkomen, is voorlichting essentieel. En het regelmatig opfrissen van die kennis is zo mogelijk nog belangrijker. Wij verzorgen deze trainingen graag voor u. Maar nog beter is het om één of meerdere medewerkers als ergocoach op te leiden. Zij kunnen dan zelf collega’s voorlichten en instrueren over fysieke belasting. Ook deze opleiding bieden wij aan.

Werkplekonderzoek

Bij gezondheidsproblemen met een mogelijke oorzaak in lichamelijke belasting  is werkplekonderzoek dé manier om uitval te voorkomen. De onderzoeker van BlijWerkt bekijkt alle mogelijke oorzaken en geeft ter plekke tips om de belasting te verminderen. De duidelijke rapportage achteraf biedt inzicht in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de klachten en biedt oplossingen.

Tilt u zwaar aan lichamelijke belasting?
Bel of mail ons voor een contact.