Uw mensen duurzaam inzetbaar

De klant staat elke dag centraal in de retail. Door toenemende concurrentie is de druk op de marges en rendement groter, met schaalvergroting tot gevolg. Dit vraagt van werknemers in de retail veel flexibiliteit. En dat verhoogt de ervaren werkdruk met mogelijke uitval als gevolg. Ook agressie naar werknemers neemt toe, waardoor het risico op uitval groter wordt. Wie zorgt dat werknemers gezond en veilig aan het werk blijven, duurzaam inzetbaar dus, borgt de continuïteit in de bedrijfsvoering. Wij helpen daar graag bij.

Contact

Gedeeld verantwoordelijk voor inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar ben je niet vanzelf. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk. De werkgever bevordert goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden en zorgt bovendien voor loopbaan- en ontwikkelingsbeleid op maat, stimulerend leiderschap en een cultuur die gericht is op optimale en blijvende inzetbaarheid.

Slimme werknemers nemen ook zelf hun verantwoordelijkheid in het bijhouden van hun gezondheid en energie, hun vakkennis en vaardigheden en hun motivatie en betrokkenheid. Ze zorgen bovendien voor een gezonde balans tussen werk en privé. Want thuiszitten is niet goed voor je kansen op de arbeidsmarkt. Duurzaam inzetbaar zijn biedt meer inkomenszekerheid, meer levensgeluk en een prettiger sfeer in huis!

BlijWerkt houdt ze aan het werk

BljWerkt houdt medewerkers duurzaam inzetbaar met:

  • Begeleiding bij het ontwikkelen en invoeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid
  • Deskundige ondersteuning bij het verlagen van het verzuim in uw organisatie
  • Onderzoek en advies om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • Het bevorderen van gezondheid en werkplezier in uw organisatie

We zorgen voor samenhang in de dienstverlening, door integraal afspraken te maken over de verschillende domeinen. En – belangrijk! – we werken resultaatgericht, door onze gezamenlijke inspanningen periodiek te evalueren en de aanpak hierop desgewenst bij te stellen (Plan – Do – Check – Act).

Handig: Bedrijfsscan en portaal op maat

De Bedrijfsscan geeft inzicht in de mate waarin uw organisatie is ingericht om duurzame inzetbaarheid effectief te bevorderen. De scan brengt de hiaten in beeld en geeft daarmee direct zicht op de manier waarop u duurzame inzetbaarheid kunt verbeteren. Ook handig van BlijWerkt: een duurzaam inzetbaarheidsportaal op maat voor uw organisatie. Met het portaal krijgt u de noodzakelijke instrumenten en hulpmiddelen in handen om het proces te begeleiden, en te borgen dat de juiste stappen worden gezet richting een gezond bedrijf.

Wilt u weten hoe BlijWerkt kan bijdragen aan het duurzame inzetbaar zijn van uw medewerkers? Neem zeker eens contact met ons op.