Gezondheid en werkplezier verbeteren

Meer en meer producten en diensten beantwoorden aan de groeiende interesse voor gezondheid en gezonde keuzes. Maar de retail zelf is lang niet zo gezond. Het werk leidt tot klachten aan houdings- en bewegingsapparaat. Vooral oudere medewerkers zijn vaker ziek. Ook vanwege mentale klachten, trouwens. Veel winkelmedewerkers ervaren een hoge werkdruk. Juist in een sector waar personeel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt, is het belangrijk preventief beleid te ontwikkelen rondom ziekte en uitval. BlijWerkt helpt u bij het verbeteren van gezondheid en werkplezier.

Gezondheid en werkplezier verbeteren

Door veel nulurencontracten ontstaat er soms een vertekend beeld van de aandachtspunten rondom inzetbaarheid. Door de gezondheid van uw medewerkers te bevorderen en aandacht te besteden aan de psychosociale arbeidsbelasting in het werk, verbetert u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Met een focus op gezondheid en werkplezier voorkomt u dus kostbaar verzuim. BlijWerkt helpt met diverse diensten.