Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Uw medewerkers hebben recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, kortweg PAGO. Maar van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van BlijWerkt wordt u echt beter. BlijWerkt brengt voor retailers de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheid van medewerkers in kaart. Het PMO op maat toont risico’s en oplossingen voor verzuim en helpt bij het bevorderen van de algemene gezondheid. En dat is een gezonde zaak.

Meten is weten

Het PMO begint bij maatwerk vragenlijstonderzoek op basis van modulaire vragenlijstschalen, die op basis van functie en werkzaamheden kunnen worden aangepast. Ook de Work Ability Index (WAI) kunnen we opnemen in de vragenlijst. De uitkomst voorspelt de inzetbaarheid nu en in de toekomst. Daarnaast doen we een lichamelijk onderzoek naar de specifieke risico’s voor uw medewerker (bijvoorbeeld een visus- en gehoortest, ECG, stresstest, longfunctie- en conditietest). Uiteraard kijken we ook naar de algemene gezondheid (lengte, gewicht, vetpercentage, bloeddruk en hartslag, cholesterol en glucose).

Resultaten koppelen we individueel terug naar de werknemer en op groepsniveau naar uw organisatie. Privacy is dus gewaarborgd, maar inzicht ook.

Voordelen van een PMO

U krijgt via de groepsrapportage zicht op de factoren in organisatie, management of werkomstandigheden die de inzetbaarheid van uw mensen hinderen of bevorderen. Een goed startpunt voor het inzetbaarheidsbeleid en voor gerichte acties.

De rapportage kan worden ingezet om:

  • Werk en gezondheidsbeleving van de medewerkers inzichtelijk te maken;
  • Vervolginterventies op te stellen;
  • Het gezondheidsbeleid en/of arbobeleid bij te stellen;
  • Te overleggen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Voorkom verrassingen op het gebied van verzuim. Leg de gezondheid van uw mensen en organisatie eens onder de loep. BlijWerkt helpt.