Minder verzuim

Met minder verzuim, dus het fit en gezond houden van medewerkers, is voor de detailhandel nog veel winst te behalen. Ga maar na: het gemiddelde verzuim in de retail is nu 3,9%. En dat terwijl er juist in deze tijden van verandering en onzekerheid extra veel werk aan de winkel is.

Brede aanpak van verzuim

Gedrag speelt vaak een grote rol in verzuim. En dat is iets wat ook uw leidinggevenden kunnen beïnvloeden. Met advies en begeleiding van BlijWerkt kunnen zij zorgen voor bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers. BlijWerkt kijkt bovendien altijd of er andere, niet-medische oorzaken zijn. Biedt het werk nog voldoende uitdaging? Hoe is de sfeer in het team eigenlijk? Werkgevers en werknemers moeten samen voor een veilige en gezonde werkomgeving zorgen, zodat iedereen in de retail fit en gezond kan blijven werken. 

Eigen ExpertiseCentrum

Dreigt er langdurig of complex verzuim, dan komt ons ExpertiseCentrum (XC) in actie. In het XC werken een bedrijfsarts, re-integratieCoach en arbeidsdeskundige samen. Zij begeleiden de werknemer weer richting werk – pragmatisch en gericht op de eigen verantwoordelijkheid. Als het medisch noodzakelijk is of als de wet- en regelgeving dit voorschrijft, volgt een fysiek consult bij de bedrijfsarts.

Eigen Regie Model

Wilt u minder verzuim, maar de verzuimbegeleiding niet volledig uitbesteden? Binnen het Eigen Regie Model is de leidinggevende de spil in de verzuimbegeleiding. De terugkeer naar werk staat centraal – belangrijk voor medewerker en bedrijf en bovendien wettelijk verplicht volgens de Wet verbetering poortwachter (WVP). Eigen Regie betekent niet dat uw leidinggevende er alleen voor staat. De leidinggevende kan de medewerker bijvoorbeeld laten oproepen door onze (bedrijfs)arts voor onderzoek of monitoring van herstel. Tijdens het spreekuur staat de adviesvraag van de leidinggevende centraal. Zo wordt de arts het meest effectief benut. De VerzuimCoach ondersteunt de leidinggevende in alle te nemen stappen na de ziekmelding.

Bent u actief in de retail en wilt u minder verzuim? BlijWerkt gaat graag voor u aan de slag!

Afspraak maken