Verzuim verlagen, grote kansen voor grootbedrijf

Verzuim verlagen is misschien wel de grootste kans om de productiviteit van uw organisatie te verbeteren. Het voorkomen van onnodige uitval door ziekte is van groot belang voor het veiligstellen van de continuïteit van een organisatie, maar ook voor het realiseren van groei. Zo makkelijk is het immers niet om mensen te krijgen en om ze te betalen.

Minder verzuim en snelle re-integratie. Iedereen is blij met BlijWerkt.

 


Zelf in actie tegen ziekteverzuim

Wel ziekteverzuim, maar geen zin of budget voor het volledig uitbesteden van verzuimbegeleiding? Dan is het Eigen Regie Model iets voor u. Hierbij is de leidinggevende de spil in de verzuimbegeleiding van de medewerker. Daarbij staat terugkeer naar het werk centraal – belangrijk voor medewerker en bedrijf en bovendien wettelijk verplicht volgens de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Dat betekent niet dat uw leidinggevende er alleen voor staat. Zo kan de leidinggevende de medewerker laten oproepen door onze (bedrijfs)arts, bijvoorbeeld om te onderzoeken welke werkzaamheden de medewerker wel en niet aankan of om het herstel te monitoren. Uniek: tijdens het spreekuur staat de adviesvraag van de leidinggevende centraal. Zo wordt de arts het meest effectief benut. De VerzuimCoach ondersteunt de leidinggevende in alle te nemen stappen na de ziekmelding.

Wilt u minder ziekteverzuim in uw bedrijf?
Ga werken met BlijWerkt.
Afspraak maken