Arbeidsomstandigheden zorg

Met goede arbeidsomstandigheden zorgt u dat uw mensen veilig, gezond en met plezier aan het werk zijn en voorkomt u kostbaar verzuim. Belangrijke arbothema’s in de zorg zijn veiligheid, fysieke belasting en infectiepreventie. BlijWerkt helpt met diverse diensten voor betere arbeidsomstandigheden.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Met een RI&E bevordert u de gezondheid en veiligheid binnen de zorg. Elke instelling met personeel moet  inventariseren welke omstandigheden in het werk gevaarlijk of ongezond kunnen zijn voor medewerkers. In het bijbehorende Plan van Aanpak staat welke maatregelen u gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. BlijWerkt zorgt voor toetsing of uitvoering van de RI&E.

Meer

Advies arbeidsomstandigheden zorg

Onze veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en ergonomen adviseren u over de verbetering van de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. Van onderzoek en advies over fysieke belasting, gevaarlijke stoffen of binnenklimaat tot jaarlijks advies om uw RI&E up-to-date te houden. Betere arbeidsomstandigheden? BlijWerkt zorgt dat het werkt.

Meer

Fysieke belasting

Fysieke belasting is meer dan tillen alleen. Welke vormen van belasting spelen binnen uw bedrijf? En is er daar wat te winnen met betere arbeidsomstandigheden? BlijWerkt zoekt het met en voor u uit en verzorgt bovendien voorlichting en individueel werkplekonderzoek.

Meer

Beeldschermwerk

Ogen, armen, nek en schouders lijden onder beeldschermwerk. En het lange zitten dat erbij hoort, brengt helemaal de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee. BlijWerkt zorg voor betere arbeidsomstandigheden zorg met voorlichting over gezond beeldschermwerk en individueel werkplekonderzoek in geval van gezondheidsklachten.

Meer