Infectiepreventie in de zorg

In Nederland lopen 1 miljoen werknemers kans op bloedoverdraagbare aandoeningen als besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of HIV. Onder hen zijn veel mensen in de zorg, zoals artsen, verpleegkundigen en mensen in mondzorgberoepen. Besmetting is gevaarlijk voor de verwonde, maar ook voor degenen die onder zijn zorg vallen, zoals patiënten. Infectiepreventie in de zorg en razendsnel handelen zijn dus belangrijk!

Heeft u zorg om infectiepreventie in de zorg? BlijWerkt biedt dienstverlening op het gebied van :

 • Prikaccidenten (PrikPunt)
 • MRSA
 • Beroepsrisico vaccinatie

Meldpunt prikaccidenten

Bij PrikPunt kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht. Aan de hand van een protocol bepalen onze deskundigen hoeveel risico uw medewerker loopt op besmetting met een ernstige ziekte. PrikPunt werkt nauw samen met arts microbiologen en met het RIVM. Is een (acute) behandeling nodig, zoals een hepatitis B vaccinatie, vaccinatie met immunoglobuline of een bloedafname? Dan verzorgt PrikPunt deze. Wij komen langs op locatie voor een eerste acute medische interventie of wij regelen deze elders onder de regie van PrikPunt.

De voordelen van PrikPunt op een rij

 • 24 uur per dag deskundige opvang bij prikaccidenten
 • Eén centraal meld- en adviespunt
 • Heldere richtlijnen en uniforme protocollen
 • Interventie op locatie
 • Nazorg voor betrokken medewerker(s)

MRSA dienstverlening

Medewerkers in de zorg kunnen te maken krijgen met een MRSA-besmetting. Wanneer zij zelf besmet raken heeft dat gevolgen voor het verrichten van patiëntgebonden werk. Een medewerker kan immers (ongemerkt) cliënten besmetten. Vooral patiënten met een verminderde weerstand lopen risico als zij besmet worden. Nederland voert ten aanzien van MRSA een ‘search and destroy’ beleid. Dit betekent dat het verspreiden van MRSA in de zorg voorkomen en bestreden moet worden. Door snelle overplaatsing van patiënten van ziekenhuizen naar zorginstellingen verplaatst MRSA zich en komen zorginstellingen buiten de ziekenhuizen vaker met MRSA in aanraking.

Er is sprake van een MRSA-risico voor medewerkers in de zorg bij:

 • contact met een MRSA-besmette patiënt
 • werk of regelmatig verblijf in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis
 • recente opname in een buitenlands ziekenhuis
 • recente behandeling in het buitenland
 • werken of wonen op een bedrijf voor intensieve veehouderij (kalveren, vleeskuikens of varkens)
 • een MRSA besmetting in het verleden.

PrikPunt Meldlijn

Hiervoor bieden wij de dienstverlening van de PrikPunt meldlijn. De verpleegkundige die u aan de lijn krijgt, neemt de situatie door en bepaalt of het nodig is om (screenings)kweken af te nemen. Dit gebeurt aan de hand van officiële richtlijnen van de Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Indien nodig kan deze verpleegkundige direct een arts-microbioloog raadplegen. De verpleegkundige van PrikPunt legt uit wat er verder moet gebeuren en geeft een advies of de medewerker aan het werk kunt blijven. Bij een advies voor werkverbod wordt de werkgever en/of de bedrijfsarts van de werkgever ingeschakeld.

Beroepsrisico vaccinaties

In de zorgberoepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Een arbeidsrisico voor de organisatie en de mensen die er werken. En als goed werkgever neemt u natuurlijk uw verantwoordelijkheid voor de gevolgen van arbeidsrisico’s. Niet alleen voor alle medewerkers, maar ook voor uitzendkrachten en stagiaires en zelfs bezoekers. Medewerkers met een verhoogd beroepsrisico op infectieziekten als hepatitis A of hepatitis B en tetanus, krijgen het advies zich te laten vaccineren. Daarmee vervult u uw zorgplicht als goed werkgever en optimaliseert u de inzet van uw medewerkers. Wij bieden daarbij ervaren en deskundige ondersteuning.

Wij vaccineren groepsgewijs op uw locatie(s) en zorgen voor de administratie en registratie, met inachtneming van de wettelijke bepalingen in het kader van persoonsregistratie en medisch handelen. Inventariseren vooraf van de vaccinatiestatus van uw medewerkers behoort tot de mogelijkheden.

Informatie