Duurzame inzetbaarheid in de zorg

Werknemers in de zorg hebben te maken met grote uitdagingen. Hoge werkdruk bijvoorbeeld. Ook is het voor veel werknemers lastig de privé-werkbalans in evenwicht te houden. Cijfers wijzen uit dat de zorg in de toekomst te maken krijgt met grote personeelstekorten. Wat kan de zorg doen om energieke en betrokken werknemers te behouden en te voorkomen dat de belasting van de werknemers zal leiden tot uitval? Zodat u goede zorg kunt blijven leveren? Deze ontwikkelingen vragen om een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de zorg. Wij helpen daar graag bij.

Contact

Uw inzetbaarheidsbeleid, onze zaak

BljWerkt helpt bij duurzame inzetbaarheid in de zorg met:

  • Begeleiding bij het ontwikkelen en invoeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid
  • Deskundige ondersteuning bij het verlagen van het verzuim in uw organisatie
  • Onderzoek en advies om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • Het bevorderen van gezondheid en werkplezier in uw organisatie

Altijd de nieuwste kennis en technieken

We zorgen voor samenhang in de dienstverlening, door integraal afspraken te maken over de verschillende domeinen en gebruiken de nieuwste kennis en technieken. We zijn namelijk partner van het NPDI, een initiatief van TNO, ‘Werk van Nu’ en ‘Kroon op het Werk’. Hier komen wetenschap en praktijk bij elkaar en werken we samen met adviseurs, kenniscentra en bedrijven aan Duurzame Inzetbaarheid. En van de kennis die we daar opdoen, heeft u profijt. We zetten ons portfolio van instrumenten en digitale infrastructuur ter ondersteuning van het veranderingsproces graag in voor uw bedrijf.

Duurzame inzetbaarheid realiseren

Slim van BlijWerkt: een duurzaam inzetbaarheidsportaal op maat voor uw organisatie. Het is een persoonlijk portaal, met daarin een dashboard om de persoonlijke resultaten van een scan te bekijken, de voortgang te monitoren en resultaten te zien. Met het portaal krijg u de noodzakelijke instrumenten en hulpmiddelen in handen om het proces te begeleiden, en te borgen dat de juiste stappen worden gezet richting een gezond bedrijf.

Onze Bedrijfsscan toont in hoeverre uw organisatie is ingericht om duurzame inzetbaarheid effectief te bevorderen. De scan toont de hiaten en de manier waarop uw organisatie duurzame inzetbaarheid kan verbeteren.

Wilt u eens vrijblijvend overleggen over de manier waarop BlijWerkt kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid in de zorg?

Contact