Gezondheid en werkplezier verbeteren

In de zorgsector, waar al jarenlang bezuinigd moet worden en die tegelijkertijd om mensen draait, is inzetbaarheid extra belangrijk. Vooral de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid, zoals vitaliteit en gezondheid, employability en werkvermogen van de individuele medewerker wegen zwaar. Dit houdt medewerkers op korte en lange termijn inzetbaar.

Uit sectoronderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de medewerkers de zorg fysieke klachten heeft. Het merendeel van de medewerkers vindt het werk bovendien emotioneel belastend. En de toenemende vergrijzing werkt ook door in de zorg. Er is sprake van een jaarlijkse stijging van het zorgvolume; er zal de komende jaren daardoor een tekort aan medewerkers in de zorg komen.

Een slimme werkgever gaat dus gisteren aan de slag met het duurzaam inzetbaar houden van zijn personeel. Dit doet BlijWerkt voor u:

Werken aan inzetbaarheid

Met een focus op gezondheid en werkplezier voorkomt u kostbaar verzuim. Dat dénken we niet alleen bij BlijWerkt, dat bewijzen we elke dag in praktijk. Voor de zorg steken we onze energie onder andere in:

PMO, Preventief Medisch Onderzoek

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengen we de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheid van medewerkers in kaart. Maar het PMO is ook geschikt om deze onderwerpen te bewaken en te bevorderen. We stemmen de inhoud van het PMO af op uw wensen en mensen. Ook aandachtspunten uit de RI&E nemen we mee. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Meer

Vitaliteit bevorderen

Ga aan de slag met vitaliteitsbevordering van uw medewerkers, al dan niet aan de hand van de groepsresultaten van het PMO. Snel gezond werken: ga bij het bepalen van de aanpak voor de ‘quick wins; de zaken waarbij het snelst meetbare resultaten geboekt kunnen worden.

Meer