Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Hoe staat het met de gezondheid van mensen in de zorg? Welke risico’s zijn er binnen uw zorginstelling en wat kunt u doen om gezondheid te bevorderen en verzuim te voorkomen? BlijWerkt onderzoekt levensstijl, gezondheid en werkvermogen via een grondig Preventief Medisch Onderzoek (PMO) op maat. Zo krijgt u zicht op risico’s en oplossingen voor het voorkomen van verzuim en het bevorderen van de algemene gezondheid. En dat is ook in de zorg een gezonde zaak.

Meer dan PAGO

Ook medewerkers in de zorg hebben recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, een pago dus. Maar met een PMO van BlijWerkt zorgt u beter voor uw mensen en uw continuïteit. Wij gaan voor:

  • Preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen bij individuele en groepen werknemers;
  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van een of meer werknemers in relatie tot het werk;
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid (vitaliseren) van individuele werknemers.

Via het PMO inventariseren we preventief de aanwezige gezondheidsrisico’s, hart- en vaataandoeningen en geven we persoonlijke advisering op het vlak van leefstijl, voeding, bewegingsactiviteiten, (mentale) fitheid en gezondheid. De inhoud van het PMO wordt afgestemd op uw wensen en werknemers. Ook aandachtspunten uit de RI&E kunnen erin worden verwerkt.

Wat levert het op?

BlijWerkt levert u een groepsrapportage met een overzicht van elementen in organisatie, management of werkomstandigheden die inzetbaarheid van personeel belemmeren of juist bevorderen. Voor veel zorgorganisaties is het PMO een logisch startpunt voor effectief inzetbaarheidsbeleid en concrete acties. De rapportage kan bijvoorbeeld worden ingezet om werk en gezondheidsbeleving van de medewerkers inzichtelijk te maken. Maar ook voor vervolginterventies, gezondheid- of arbobeleid en als basis voor overleg met OR of personeelsvertegenwoordiging is de rapportage van grote waarde.

Wilt u ziekteverzuim verminderen in de zorg?
Dan is een PMO van BlijWerkt een goede eerste stap.
Contact