Arbodienst voor het MKB

Een arbodienst voor het MKB? Jazeker! BlijWerkt zorgt namelijk dat het ziekteverzuim in úw organisatie minder voorkomt en u dus een stuk minder kost. Met onze energieke en positieve aanpak brengen we snel schot in de zaak. We zetten trouwens ook graag onze schouders onder re-integratie, preventie en arbeidsomstandigheden. Van een arbodienst als BlijWerkt heeft dus iedereen plezier. BlijWerkt is dé middenspeler in de arbomarkt. Het voordeel voor u: BlijWerkt is groot genoeg om het complete palet aan dienstverlening te bieden en klein genoeg voor persoonlijk contact, korte lijnen en snelle communicatie.

Contact

Ziek is ziek,
maar verzuim is een keuze.

 


Wij zijn BlijWerkt

Werk moet energie geven. En BlijWerkt geeft dat zeker! Wij zijn een arbodienst die alle kennis en kunde in huis heeft, maar zorgen ook voor snelle communicatie en persoonlijk contact. We hebben plezier in het duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers. En bij verzuim komen we snel en goed in actie. We zijn actief voor het MKB, maar ook voor tientallen grotere bedrijven in heel Nederland. Binnenkort ook voor u?

De belangrijke wijzigingen zijn:

  • Verplicht ‘basiscontract’ arbodienstverlening;
  • Open (anoniem) spreekuur bedrijfsarts;
  • Vrije toegang bedrijfsarts tot de werkplek;
  • Recht op een second opinion bedrijfsarts voor de werknemer;
  • Verplicht advies van de bedrijfsarts over het algemene arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Verplichte samenwerking tussen preventiemedewerker en arbodienst;
  • Verplicht overleg arbodienst/bedrijfsarts met OR/Pvt of betrokken werknemers;
  • Garanties van werkgever dat bedrijfsarts en arbodienst hun werk op professionele wijze kunnen uitoefenen (voldoende tijd en toegang tot relevante informatie);
  • Toelichting op de klachtenprocedure;
  • Meldingsplicht beroepsziekten door de bedrijfsarts.