Arbeidsomstandigheden verbeteren

Door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, draagt u eraan bij dat uw medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk zijn. En dat voorkomt kostbaar verzuim. Wilt u binnen uw bedrijf de arbeidsomstandigheden verbeteren? BlijWerkt helpt u met diverse slimme en effectieve diensten.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Werk moet leuk zijn, maar ook veilig. Elk bedrijf met personeel moet daarom (laten) inventariseren welke omstandigheden in het werk gevaarlijk of ongezond kunnen zijn. Met zo’n RI&E bevordert u de gezondheid en veiligheid binnen uw organisatie. In het bijbehorende Plan van Aanpak staat welke maatregelen u gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Hulp nodig bij het toetsen of uitvoeren van de RI&E? BlijWerkt zet er graag de schouders onder.

Meer weten

Advies arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden voorkomen kostbaar verzuim. Onze veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en ergonomen staan te trappelen om de verbetermogelijkheden in uw organisatie te ontdekken en de arbeidsomstandigheden verbeteren. Bijvoorbeeld met onderzoek en advies over lawaai, gevaarlijke stoffen of binnenklimaat. Maar ze helpen u ook om uw RI&E jaarlijks up-to-date te houden, en dat scheelt kostbare en tijdrovende updates!

Meer weten

Werk moet leuk zijn, maar ook veilig.