Fysieke belasting

Wie zich bezighoudt met het verbeteren van arbeidsomstandigheden kan niet om fysieke of lichamelijke belasting heen. Een goede RI&E, uitgevoerd door uw preventiemedewerker of een arbodienst met ervaring in het MKB helpt fysieke belasting in kaart brengen en problemen voorkomen. Maar wat houdt fysieke belasting eigenlijk in? En wat kan er nog meer?

Fysieke belasting in het MKB

Met fysieke belasting wordt de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat bedoeld. Lichamelijke belasting dus. Welke vorm van belasting voorkomt, hangt af van het soort werk.

Duwen en trekken, tillen en dragen

Medewerkers kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met lichamelijke inspanning. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Wie elke dag tilt of draagt heeft een grote kans op (blijvende) rugklachten. Het duwen of trekken van voorwerpen, ook als die op wielen staan, vraagt veel energie en kan leiden tot met name schouderklachten.

Repeterende handelingen

Werknemers die aan de lopende band staan, caissières die boodschappen langs een scanner halen en slagers die vlees uitbenen. Allemaal verrichten ze handelingen in een hoog tempo die voortdurend worden herhaald: repeterende handelingen. Op den duur kán dat tot klachten aan arm, nek of schouders (KANS) leiden.

Werkhouding

Wie vooral staand werkt en daarbij weinig loopt, bijvoorbeeld in een winkel of aan de lopende band, kan op den duur gezondheidsklachten krijgen. Mensen die vaak of lang achter elkaar in ongezonde werkhoudingen werken, hebben meer kans op (blijvende) klachten aan spieren, pezen, banden of gewrichten. Deze klachten zien we bijvoorbeeld bij mensen die werken als stratenmaker, stukadoor of installateur.

BlijWerkt helpt

Nadere inventarisatie fysieke belasting

Als uit de RI&E blijkt dat fysieke belasting een belangrijk risico is binnen uw bedrijf, moet een nadere inventarisatie worden gedaan. Bijvoorbeeld door BlijWerkt. Onze ervaren adviseurs voeren een dergelijke inventarisatie graag en grondig voor u uit. Zo weet u snel waar de pijnpunten liggen.

Voorlichting

Om gezondheidsklachten door fysieke belasting te voorkomen, is goede voorlichting belangrijk. Niet alleen bij indiensttreding, maar ook daarna. BlijWerkt geeft periodieke opleidingen om de kennis over fysieke belasting paraat te houden. We adviseren grotere organisaties bovendien één of meerdere medewerkers op te leiden tot ergocoach. Een ergocoach kan collega’s voorlichten en instrueren over fysieke belasting, zeker na een praktische opleiding ergocoach van BlijWerkt.

Werkplekonderzoek

Zijn er gezondheidsklachten waarvan de oorzaak vermoedelijk in de fysieke belasting ligt? Dan kan een werkplekonderzoek van BlijWerkt uitkomst bieden. Zeker als u dat doet voordat iemand uitvalt. Wij pakken het werkplekonderzoek zo aan:

  • Kort interview met de leidinggevende.
  • Samen met de medewerker kijken we naar de werkplek(ken) en te verrichten handelingen. We inventariseren belastende factoren t.a.v. de inrichting van de werkplek, de organisatie van het werk, beschikbare hulpmiddelen en de werkwijze. Ook gaan we kort op de privésituatie in.
  • Tijdens de inventarisatie krijgt de medewerker advies hoe hij/zij bepaalde belastende factoren zelf positief kan beïnvloeden.
  • Zo mogelijk geven we na afloop een korte mondelinge terugkoppeling aan de leidinggevende of medewerker Personeelszaken.
  • De resultaten van het werkplekonderzoek worden verwerkt in een rapportage.
  • De rapportage geeft inzicht in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de klachten van de desbetreffende medewerker. Daarnaast wordt advies gegeven hoe deze factoren beïnvloed kunnen worden.
  • De rapportage wordt telefonisch besproken.

Interesse in een of meerdere van onze diensten?
Een telefoontje is genoeg!
Bel ons voor informatie