RI&E

Ondernemen is risico’s nemen, dat hoeven we u niet te vertellen. Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan ligt het werk stil of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar en kunt u te maken krijgen met financiële claims. Dat zijn risico’s die u – zeker in het MKB – liever vermijdt. Bijvoorbeeld via een RI&E.

Toets uw RI&E

Heeft de RI&E geen erkenning en wordt er meer dan 40 uur arbeid per week verricht, dan moet altijd een toets worden uitgevoerd door een kerndeskundige met bedrijfsbezoek. Kiest u voor een ervaren en energieke deskundige van BlijWerkt, dan kunt u dít van ons verwachten:

  • Doornemen van de opgestelde RI&E inclusief plan van aanpak;
  • Gesprek met de uitvoerder van de RI&E;
  • Toetsende rondgang op locatie;
  • Toetsingsrapport.

RI&E volledig verzorgd

Wanneer u niet de tijd of kennis heeft om de risicoinventarisatie uit te voeren, komt BlijWerkt graag voor u in actie. We doen onder andere dit:

  • Gesprek met de arboverantwoordelijke persoon of personen binnen de organisatie;
  • Gesprek met medewerkersvertegenwoordiging;
  • Medewerkers-enquête en of gesprekken met medewerkers;
  • Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties;
  • Rapportage: De knelpunten worden in matrix-vorm gerapporteerd. Per knelpunt wordt een risico-klasse en een aanbeveling gegeven. Wanneer de kolommen daarachter worden aangevuld (te nemen maatregel, verantwoordelijke, uitvoeringsdatum en datum daadwerkelijk gereed) ontstaat een plan van aanpak.
  • Beoordeling van het door u opgestelde plan van aanpak.

Eindresultaat is een getoetste RI&E. En een stuk minder risico.

Doen? Informeer naar onze praktische aanpak voor uw organisatie.
Bel ons bijvoorbeeld even, we zijn bereikbaar op 088-19 99100.
Of mail naar info@www.blijwerkt.nl.