Medische keuring

Een keuring of medische keuring is voor bepaalde functies nodig, soms zelfs verplicht. En wie is er verantwoordelijk voor dat een werknemer over een geldig keuringsbewijs beschikt? Inderdaad; dat bent u als werkgever. U bent trouwens ook degene die met de gebakken peren zit als een werknemer niet mag werken, omdat hij of zij niet of niet op tijd is gekeurd. Redenen genoeg om keuringen goed te regelen dus. Met BlijWerkt.

Goed gekeurd

Bij BlijWerkt vinden we dat het plannen en uitvoeren van de medische keuringen een werkgever zo min mogelijk tijd, moeite en energie moet kosten. En daar zorgen we dus voor. Denk bijvoorbeeld aan een:

  • Chauffeurskeuring voor vrachtwagenchauffeurs
  • Bodemsaneringskeuring voor medewerkers die grondwerk uitvoeren
  • Asbestkeuring voor medewerkers in de asbestsanering
  • Ambulancekeuring voor ambulancepersoneel
  • Aanstellingskeuringen