Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Uw medewerkers hebben recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, kortweg PAGO. Maar van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van BlijWerkt wordt iedereen beter. BlijWerkt brengt voor het MKB de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheid van medewerkers in kaart. Het PMO op maat toont risico’s en oplossingen voor verzuim en helpt bij het bevorderen van de algemene gezondheid. En dat is een gezonde zaak.

Van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van BlijWerkt wordt iedereen beter.

 


Voordelen van een PMO

U krijgt via de groepsrapportage zicht op de factoren in organisatie, management of werkomstandigheden die de inzetbaarheid van uw mensen hinderen of bevorderen. Een goed startpunt voor het inzetbaarheidsbeleid en voor gerichte acties.

De rapportage kan worden ingezet om:

  • Werk en gezondheidsbeleving van de medewerkers inzichtelijk te maken;
  • Vervolginterventies op te stellen;
  • Het gezondheidsbeleid en/of arbobeleid bij te stellen;
  • Te overleggen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Vitaal leiderschap
Voorkom verrassingen op het gebied van verzuim. Leg de gezondheid van uw mensen en organisatie eens onder de loep. BlijWerkt helpt.