Vitaliteitsbevordering

Juist voor het MKB is het zinvol om – al dan niet aan de hand van de groepsresultaten van het PMO – aan de slag te gaan met vitaliteit van medewerkers.

Veel werknemers vertonen namelijk thuis en op de zaak ongezond gedrag, zoals roken, overmatig alcoholgebruik en weinig bewegen. Dit gedrag schaadt de gezondheid, maar bepaalt ook de prestaties in het werk. Gezond leven is dus voor iedereen beter. Persoonlijke aandacht en een benadering als individu is belangrijk in die omslag. U wilt medewerkers immers in ‘eigen regie’ zetten en verantwoordelijk maken voor hun eigen inzetbaarheid. Maar ze hoeven niet alles zelf te doen. Ook u kunt bijdragen aan een gezonde cultuur en gezond gedrag aantrekkelijk maken. Hoe zit het bijvoorbeeld met uw cultuur en de faciliteiten op het bedrijf? Kan de lunch bijvoorbeeld niet wat gezonder? Of de borrel?

Samen met een vitaliteitscoach leert uw medewerker gezonder te leven en dit vol te houden.

 


Vitaal Leiderschap

‘Als mijn manager rookt en drinkt, dan is dat blijkbaar oké.’ Veel leidinggevenden zijn zich niet bewust van de voorbeeldfunctie die ze hebben. Met hun gedrag beïnvloeden ze de vitaliteit en inzetbaarheid van hun team. En een gezonde leidinggevende kan anderen bovendien makkelijker aanspreken op hun ongezonde gedrag. BlijWerkt helpt leidinggevenden met Vitaal Leiderschap. Een programma met onder andere;

  • Inzicht in de eigen vitaliteit en inzetbaarheid;
  • Bewustwording over de rol van de leidinggevende en de (onbewuste) uitstraling daarvan op medewerkers;
  • Signaleren van ongezond gedrag (signalen herkennen) bij medewerkers en hier op passende wijze op interveniëren;
  • In vertrouwen voeren van het ‘goede’ gesprek als opvolging van de individuele resultaten van de medewerkers en het kunnen ontwikkelen van een vitaliteitsplan met de medewerker;
  • Op coachende wijze aandacht voor gedragsverandering (veranderingsbereidheid en motiverend oplossingsgericht coachen.

Vitaal leiderschap
Daar wordt uw hele zaak gezonder van.
Aanmelden