Werkdruk en agressie

Werkdruk kan een bron van stress zijn en zo een oorzaak van ziekteverzuim. Ook het blootstaan aan agressie en pesterijen leidt bij veel mensen tot extra geestelijke belasting en uiteindelijk tot uitval. Wie zuinig is op zijn mensen (en welke MKB’er is dat nou niet?) zorgt dus dat medewerkers lekker en veilig kunnen werken. En wie dat goed en zonder gedoe wil doen, regelt dat met BlijWerkt.

Beetje minder of juist meer

De werkdruk verminderen lijkt een logische oplossing. Maar dat is in het MKB natuurlijk nog niet zo makkelijk. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat juist het opwekken van energie de sleutel is. Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter passen. Dát geeft energie. En dat zorgt ervoor dat de werknemer de druk beter aankan.

Even normaal doen

Dankbare klanten, een warm team… daar droomt elke werknemer van. De werkelijkheid is helaas een tikje weerbarstiger. Pesterijen, agressie, bedreigingen, discriminatie en seksuele intimidatie door cliënten en collega’s komen vrijwel overal voor. Als werkgever moet u maatregelen treffen om dit soort voorvallen te voorkomen. Daarmee voorkomt u tegelijk stress en psychische klachten bij uw medewerkers.

BlijWerkt werkt aan werkdruk en agressie

Wilt u wat doen aan de werkdruk? BlijWerkt pakt de problemen voortvarend en grondig aan. Aan de hand van onderzoek – bijvoorbeeld een PMO – brengen we de mentale belasting van uw medewerkers in kaart. Wie loopt op het tandvlees, wie gaat fluitend door het leven? We brengen het allemaal voor u in beeld. Vervolgens maken we samen een praktisch plan van aanpak voor medewerkers die extra begeleiding nodig hebben.

Daarnaast bieden we:

  • Vitaliteitscoaching, met aandacht voor het mentale aspect
  • De inzet van een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie
  • Curatieve interventies, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk en interventies bij depressie en burnout

Wilt u aan het werk met de werkdruk binnen uw bedrijf? Of weten hoe agressie en intimidatie in het MKB kunnen worden aangepakt?

BlijWerkt gaat met plezier voor u aan de slag!
Bel 088 19 99 100 voor alle informatie.

Bel voor informatie