Zoeken in veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Het deskundigenoordeel: als de re-integratie vastloopt

De re-integratie is een zaak tussen werkgever en werknemer. UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. Als daarbij een verschil van mening is ontstaan over de aanpak of het passende karakter van de functie, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Redenen deskundigenoordeel?
Het UWV geeft  op verzoek van de werknemer of de werkgever een oordeel over de volgende situaties:

  • Kunt u volledig uw eigen werk doen?
  • Heeft u genoeg gedaan aan uw re-integratie?
  • Is het aangepaste eigen of ander werk dat u wilt doen of moet doen, passend voor u?
  • Heeft uw werkgever genoeg gedaan voor uw re-integratie?
  • Kan het ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door scholing?

Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt wat er is gebeurd. Zij geven géén advies over hoe het verder moet.

Niet bindend
De uitkomst van het deskundigenoordeel is niet bindend en tegen de beslissing kan ook niet in beroep worden gegaan. Het is ook niet mogelijk om een tweede deskundigenoordeel aan te vragen. Dat kan alleen als het om een andere situatie gaat.

Komen werkgever en werknemer er na het deskundigenoordeel nog niet uit, dan kunnen zij naar de rechter stappen. Het deskundigenoordeel kan van invloed zijn op de uitspraak van de rechter.

Procedure deskundigenoordeel
Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel duurt ongeveer twee tot drie weken. Na afloop ontvangen werkgever, werknemer en bedrijfsarts het oordeel. Aan het  deskundigenoordeel zijn kosten verbonden voor degene die het deskundigenoordeel aanvraagt.

Geen deskundigenoordeel
Het UWV geeft geen deskundigenoordeel ingeval:

  • de werknemer geen werkgever heeft en het UWV verantwoordelijk is voor re-integratie;
  • de werknemer een Ziektewet-uitkering heeft;
  • de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet;
  • de werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek.