Privacy statement

BlijWerkt hecht de grootst mogelijke waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en de bezoekers van haar websites. Tevens zijn wij van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en welke invloed u zelf kunt uitoefenen op uw privacy. Daarom raden wij u aan om dit privacy statement zorgvuldig te lezen.

Het doel van de registratie van persoonsgegevens is om informatie en diensten op maat te kunnen aanbieden en zodoende onze dienstverlening te optimaliseren. De verzameling en het gebruik van persoonsgegevens beperken we tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden. Onze websites maken gebruik van ‘cookies’ om de inrichting van de website te optimaliseren. Uiteraard kunt u uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Indien uw adresgegevens of een e-mailadres invult voor informatieaanvraag, dan zullen deze gegevens ook alleen daarvoor gebruikt worden. BlijWerkt garandeert dat deze gegevens volkomen zorgvuldig worden behandeld en beveiligd en houdt zich te allen tijde aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, zal BlijWerkt onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.
Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

  • in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  • ter bescherming van de rechten of het eigendom van BlijWerkt;
  • ter voorkoming van een misdrijf of het beschermen van de staatsveiligheid;
  • ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BlijWerkt, gevestigd aan de Middellandse Zee 15B te Woerden.

BlijWerkt verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van onze websites, zoals het aantal keren dat onze website bezocht wordt, welke webpagina het meest bezocht wordt en de duur van het bezoek aan onze websites.

Het doel van deze algemene gegevens is om de inrichting van onze websites te optimaliseren.

BlijWerkt maakt gebruik van beveiligingstechnieken om verlies, verminking of andere aantasting van informatie te voorkomen. U heeft recht op inzage van uw persoonlijke gegevens die wij hebben geregistreerd en, op verzoek, worden persoonlijke geregistreerde gegevens uit onze database verwijderd, tenzij dit wettelijk niet toegestaan is. Het volledige privacyreglement van BlijWerkt is voor de bij BlijWerkt aangesloten relaties kosteloos op te vragen via info@blijwerkt.nl

In een overzichtelijke Q&A staan de vragen en antwoorden betreffende de privacyregels die werkgevers en werknemers hebben.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid noch voor de inhoud van sites die naar onze website verwijzen of waar wij naar verwijzen. BlijWerkt behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen.