Privacy beleid BlijWerkt

Missie en visie

BlijWerkt is een toonaangevende dienstverlener in Nederland voor het uitvoeren van de arbodienstverlening.

Missie

BlijWerkt helpt organisaties en medewerkers met raad en daad bij het verhogen van inzetbaarheid en het realiseren van goede arbeidsomstandigheden, zodat iedereen op eigen wijze deelneemt en bijdraagt aan werkplezier binnen de organisatie. BlijWerkt staat als maatschappelijke organisatie midden in de samenleving, is zichtbaar en legt verantwoording af over haar resultaten. De kernwaarden waaruit wij handelen zijn: daadkrachtig, energiek, eigen-wijs, inlevend en proactief.

 

Visie

Ruim twee-derde van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een betaalde baan. Een baan die een grote rol speelt in het leven van de gemiddelde Nederlander. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat werknemers goed op hun plek zitten. Ook voor werkgevers is dit belangrijk, want tevreden medewerkers zijn productiever en verzuimen minder.

BlijWerkt draagt bij aan deze win-win- situatie. Onze focus ligt op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Wij willen het verzuim zo min mogelijk medicaliseren en kijken altijd of er andere, niet-medische oorzaken zijn. Is het werk bijvoorbeeld nog uitdagend genoeg? En hoe is de sfeer op de werkvloer eigenlijk? Zo weten wij in 2 jaar tijd gemiddeld 25% minder verzuim te realiseren.


Delen van (persoons)gegevens

Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan je denkt. Als je je ziekmeldt via je werkgever of er een afspraak bij de bedrijfsarts is gemaakt. Als je met één van onze professionals mailt of spreekt. Geen zorgen. Met je persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Daar kun je op vertrouwen.

BlijWerkt hecht de grootst mogelijke waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en de bezoekers van haar websites. Tevens zijn wij van mening dat het van belang is jou te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en welke invloed je zelf kunt uitoefenen op jouw privacy. Daarom raden wij je aan om dit privacy beleid zorgvuldig te lezen.


Cookies en de website

Cookies zijn kleine bestandjes die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als je onze website gebruikt. Dankzij cookies kunnen wij je online gedrag op onze pagina’s analyseren. Met behulp van deze analyses maken we onze website steeds beter.

BlijWerkt verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van onze website, zoals het aantal keren dat onze website bezocht wordt, welke webpagina het meest bezocht wordt en de duur van het bezoek aan onze websites.

Het doel van deze algemene gegevens is om de inrichting van onze websites te optimaliseren.

Je kiest zelf of je cookies toelaat. De cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt.

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Indien je adresgegevens of een emailadres invult voor informatie aanvraag, dan zullen deze gegevens ook alleen daarvoor gebruikt worden. BlijWerkt garandeert dat deze gegevens volkomen zorgvuldig worden behandeld en beveiligd en houdt zich te allen tijde aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

Je deelt persoonsgegevens met ons als er, eventueel via je werkgever, een zorgaanvraag bij ons binnenkomt. Dit kan een ziekmelding zijn, maar ook een arbeidsomstandighedenspreekuur, een arbeidsdeskundigonderzoek, een PMO of een (aanstellings)keuring zijn vormen van een zorgaanvraag.

Het doel van de registratie van persoonsgegevens is om informatie en diensten op maat te kunnen aanbieden en zodoende onze dienstverlening te optimaliseren. De verzameling en het gebruik van persoonsgegevens beperken we tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij verwerken, neem dan contact op met onze functionaris Gegevensbescherming. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Een goede reden kan zijn dat we gegevens delen in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure, ter bescherming van de rechten of het eigendom van BlijWerkt, ter voorkoming van een misdrijf of het beschermen van de staatsveiligheid of ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens delen met een andere partij of organisatie.
Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. We hebben een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd.
Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als het nodig is.
Klik voor de beveiligingsverklaring van BlijWerkt hier.

 

Geheimhoudingsverklaring

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.

 

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’.
Wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’?
Of wil je je gegevens laten verwijderen en gebruik maken van je ‘Recht op vergeten te worden’? Dit is alleen mogelijk als dit wettelijk toegestaan is.

Voor een dergelijk verzoek, zie de contactgegevens  van onze functionaris Gegevensbescherming onderaan deze pagina.

Een klacht in het kader van privacy

Een klacht over privacy gerelateerde zaken kun je via ons klachtenreglement indienen. Klik hier voor het geldende klachtenreglement.

 

Je voorkeur voor informatie instellen

Wij houden je graag op de hoogte van relevante informatie over onze producten en diensten.
Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct afmeldt.

 

Onze visie op privacy

Arbodienstverlening kan én mag niet zonder dat je persoonsgegevens deelt. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.

 

Je hebt zelf invloed op hoe we je gegevens gebruiken

In veel gevallen heb je invloed op hoe we je gegevens gebruiken. Zo kun je jezelf afmelden voor nieuwsbrieven. We willen dat zo gemakkelijk mogelijk voor je maken.

 

We willen je zo goed mogelijk leren kennen

Wij verbeteren en vernieuwen elke dag. We willen snellere processen en meer handige tools voor je bouwen. Je zo innovatief en persoonlijk mogelijk helpen. Vaak gebruiken we daarvoor je persoonsgegevens. Want hoe beter we je kennen, hoe makkelijker we je kunnen helpen.

 

We luisteren naar onze klanten

Binnen BlijWerkt wegen we alle belangen af en jouw recht op privacy telt zwaar mee. Ook vragen we klanten regelmatig wat ze van onze (nieuwe) diensten vinden. Binnen BlijWerkt hebben we een aantal extra afspraken gemaakt:

  • We gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft voor onze klanten;
  • We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken;
  • We geven je persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen;
  • We breiden onze klantkennis alleen uit met informatie van buiten BlijWerkt die afkomstig is uit legale en betrouwbare bronnen.

Vraag & Antwoord

In een overzichtelijke Q&A staan de vragen en antwoorden betreffende de privacyregels die werkgevers en werknemers hebben

 

We passen ons privacybeleid regelmatig aan

Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig. Zo werken we nu de gevolgen uit van nieuwe Europese regelgeving over het betalingsverkeer en over privacy.
Ons privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar. We blijven over dit onderwerp in gesprek met onze klanten, toezichthouders en belangenorganisaties. En we houden ons beleid up-to-date.


Contactpersoon Privacy:

Janina de Vos | 06 3944 4137 | fg@blijwerkt.nl
Functionaris Gegevensbescherming