Second Opinion

Per 1 juli 2017 is de arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien er wordt getwijfeld aan het advies van de bedrijfsarts. Hij of zij vraagt een second opinion aan bij een bedrijfsarts van een andere arbodienst.

Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in het kader van :

  • verzuimbegeleiding;
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO);
  • consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts werkzaam is die het eerste advies heeft gegeven. In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) de second opinion mogen uitvoeren.

Wat betekent dit voor u?
BlijWerkt is aangesloten bij het Coördinatiepunt Second Opinion. Het Coördinatiepunt is ingesteld door de branchevereniging OVAL waar BlijWerkt is aangesloten. Via deze regeling bent u gegarandeerd van de uitvoering van de second opinion (SO) door  een bedrijfsarts die niet werkzaam is bij BlijWerkt. De bij het Coördinatiepunt aangesloten partijen werken met vaste formats voor aanvragen, advisering en communicatie van het advies naar uw werknemer. Hiermee voldoet u als werkgever aan de door de wet gestelde eisen. De kosten voor de second opinion komen voor uw rekening en worden vanzelfsprekend pas in rekening gebracht als er sprake is van een SO-aanvraag van één van uw werknemers. U ontvangt een factuur na afronding van een second opinion. De hoogte van het bedrag wordt mede bepaald door de inhoud van de individuele SO-aanvraag. Uitgegaan wordt van het uurtarief van een bedrijfsarts.

Meer informatie?
Wilt u weten welke bedrijfsartsen participeren aan het Coördinatiepunt Second Opinion? Hier vindt u de lijst met de deelnemende bedrijfsartsen.